Pomagając służbom też ratujesz życie. Zobacz, jak możesz pomóc szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia.