Patrząc na objawy autyzmu można dojść do wniosku, że przyczyna tych problemów jest jedna –