Konie nad Morskim Okiem przeżywają piekło. Kolejny upadek konia i film, który ukazał się w