Mimo nakazów i zakazów wydawanych w związku z koronawirusem, wiele osób wciąż nie stosuje się