Najczęściej wypadki powodują młodzi kierowcy, ale coraz częściej zdarza się to też seniorom. Dlaczego senior