Pisząc tydzień temu o szkole i uczeniu nas tego, co później nie jest nam potrzebne,