Oto najgorsze praktyki mediów stosowane dla kliknięć i wyświetleń kosztem rzetelności i prawdziwości informacji.