Znieczulica to zjawisko widoczne nie tylko w realnym świecie, ale też w sieci. Dlaczego tak