Czy przez odmienne poglądy można stracić znajomych, a nawet pracę? Niestety, bo ludzi dziś nie