Badajcie się! Nie odkładajcie tego mimo pandemii! Słychać to zewsząd od lekarzy. Problem w tym,